Kādas ir algas ekspektācijas latviešu vidū 2023. gadā?
  Uz ziņu sarakstu

  Pētījums: Vairums latviešu vēlas algas paaugstinājumu 2023. gadā

  Pētījums: Vairums latviešu vēlas algas paaugstinājumu 2023. gadā

  Jauns gads – jauni mērķi? 

  Pagājušā gada izskaņā Stafferty veica pētījumu, lai noskaidrotu, kādas ir Latvijas iedzīvotāju karjeras un algas ekspektācijas 2023. gadā, kurā atklājās, ka Latvijas iedzīvotāji cer pretendēt uz krietni lielāku atalgojumu.

  Aptaujā piedalījās teju 200 cilvēki. Lielākā daļa aptaujāto bija sievietes (54%). Sadalot pēc vecuma grupām, lielākā daļa respondentu bija vecumā no 55 gadiem (37%), kam seko respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem (26%). Kā visbiežāk norādītās profesionālās specializācijas aptaujāto vidū – izglītība, personāla vadība un administratīvie darbinieki, bet vismazāk respondentu atzīmējuši, ka strādā būvniecībā un pārdošanā.

  Kādus karjeras mērķus latvieši vēlas sasniegt Jaunajā gadā? Vairāk kā puse dalībnieku ziņoja par nodomu sākt jaunu projektu (29 %) un vēlmi saņemt algas paaugstinājumu pašreizējā darba vietā (29%), bet daļa respondentu atklāja, ka vēlas mainīt darbu pašreizējā darba vietā (17%). Turklāt 11% aptaujāto norādīja, ka vēlas pabeigt pašreizējo darbu un atpūsties. Vismazāk respondenti atzīmējuši, ka vēlas paaugstinājumu vai mainīt specialitāti.

  Lai noskaidrotu, kādas cerības iedzīvotāju vidū ir attiecībā pret atalgojumu, aptaujas dalībniekiem tika lūgts norādīt, kāda alga apmierinātu Jaunajā gadā, izvēloties vienu no sekojošajiem atbilžu variantiem:

  • Divreiz vairāk kā pašreiz (31%);
  • Par 20% vairāk kā pašreiz (29%);
  • Par 50% vairāk kā pašreiz (20%);
  • Esmu apmierināts ar savu pašreizējo atalgojumu (11%);
  • Augstāka alga mani nepadarīs laimīgāku (9%).

  Atbildes par algas ekspektācijām respondentu vidū ir ļoti līdzīgas – lielākā daļa atklājusi, ka vēlas saņemt divreiz lielāku, vismaz par 20% vai 50% lielāku atalgojumu, kāds tas ir pašreiz.

  «Aptaujas rezultāti atspoguļo vienu no galvenajām aizvadītā gada problēmām – inflācija. Pieaugot cenām, acīmredzot, pieaug arī darbinieku cerības uz lielāku atalgojumu. Lai gan vairāki uzņēmumi uzreiz paaugstinājuši darbinieku algas tiklīdz sākusies inflācija, daudzi Latvijas iedzīvotāji vēl tikai cer uz šādu iespēju,» komentē Inese Rence, personāla atlases grupas vadītāja, Stafferty.

   


  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...