Personāla atlases procesu ārpakalpojumi
  Uz ziņu sarakstu

  Viss, kas jums jāzina par personāla atlases ārpakalpojumiem

  Viss, kas jums jāzina par personāla atlases ārpakalpojumiem
  Autors: Vladimirs Aleksejevs, Baltijas valstu Biznesa attīstības departamenta vadītājs

  Personāla atlases ārpakalpojums jeb RPO (saīsinājums no angļu valodas Recruitment Process Outsourcing) ir personāla atlases procesu pilnīga vai daļēja nodošana trešās puses uzņēmumam vai ārštata darbiniekam konkrētajās jomās, darba kategorijās un atlases procesa posmos. Šī pakalpojuma sniedzējs, vienkāršojot un pielāgojot personāla atlases procedūru, kļūst par uzņēmuma, kurš pasūtījis pakalpojumus, personāla atlases atbildīgo personu. Lai apmierinātu nodarbinātības vajadzības, nepalielinot izdevumus par personālu vai personāla atlases aģentūrām, šāds uzņēmējdarbības modelis, mainoties prasībām, ļauj uzņēmumiem paplašināt resursus. 

  Iespējamie RPO veidi: 

  • Pilna cikla jeb tā dēvētais „End-to-end” RPO — kandidātu piesaistes un personāla atlases procesa pilnīga pārņemšana pēc noteikta plāna vai improvizēta personāla atlase. Uzņēmumiem, kam pieaug pārdošanas vai ražošanas apjoms, atverot jaunas nodaļas, sākoties sezonai utt., šāds RPO veids ir pats aktuālākais.
  • Projekta RPO — apjomīga darbinieku skaita meklēšana un atlase. Šis pakalpojums ir piemērots uzņēmumiem, kas atver jaunas telpas vai uzsāk jaunus projektus. Pakalpojums ir aktuāls arī nepietiekamas kandidātu plūsmas gadījumā uz ierobežotu laiku vai budžeta ietvaros. 
  • Selektīvais RPO — pakalpojums, kas ļauj uzņēmumam deleģēt konkrētus cilvēkresursu procesus pakalpojumu sniedzējam. Šajā gadījumā pakalpojumu sniedzējs risina dažādus jautājumus, piemēram, kandidātu plūsmas uzturēšanu masveida atlasē, kandidātu izvērtēšanu un kvalificēšanu jebkurā atlases posmā, jaunu darbinieku pieņemšanu u.c. 
  • Personāla atlases speciālists pēc pieprasījuma — pakalpojums, kas ļauj uzņēmumam izmantot vienu vai vairākus apmācītus trešās puses uzņēmuma speciālistus personāla atlases funkcijas veikšanai. Šis pakalpojums ir visatbilstošākais uzņēmumiem, kuri saskaras ar īslaicīgu palielināta darba apjoma vai iekšējo resursu trūkuma periodu.

  Personāla atlases ārpakalpojums ir ļoti aktuāls gadījumos, kad uzņēmumam ir:

  • jāpieņem darbā daudz darbinieku; 
  • jāievēro stingri projektu izpildes termiņi; 
  • jānostiprina iekšējie personāla atlases resursi; 
  • kad uzņēmumam tirgū nav spēcīga zīmola; 
  • jāplāno piesaistīt personāla atlases funkciju ārpakalpojumu sniedzēji, lai koncentrētos uz svarīgākiem uzņēmuma mērķiem. 

  Uzņēmums Stafferty nodrošina personāla atlases ārpakalpojumus. Stafferty piedāvā:

  • individuālu pieeju projektam; 
  • gatavību pieņemt jebkuru izaicinājumu; 
  • iespēju piemeklēt dažādus talantus; 
  • stratēģiskās resursu plānošanas un meklēšanas rīkus; 
  • mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus; 
  • pieredzi darbā ar darba devēja zīmolu; 
  • nepārtrauktu pilnveidošanos un spēju elastīgi pielāgoties; 
  • tiekšanos pēc labākajiem rezultātiem un abpusējiem panākumiem.


  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...