Cilvēkresursu ārpakalpojumu ieviešanas stratēģija

    Cilvēkresursu funkciju ārpakalpojumi

    Cilvēkresursu funkcijas ārpakalpojums ir cilvēkresursu funkciju administrēšanas pārvaldības nodošana, algu aprēķināšana un izmaksāšana, kā arī klientu infrastruktūras pārvaldīšana.

    Pakalpojums ietver:

    • darba attiecību noformēšanu;
    • algu un apstiprināto kompensāciju aprēķināšanu un izmaksu;
    • Latvijas likumdošanā noteikto ienākumu un sociālo nodokļu nomaksu;
    • nepieciešamās atbildības garantēšanu;
    • atvaļinājumu, biznesa braucienu, slimības lapu noformēšanu, ņemot vērā pabalstus un garantijas;
    • komunikāciju ar darba inspekciju un citām pārvaldes iestādēm;
    • instruktāžu vadīšanu un darba drošības un ugunsdrošības prasību nodrošināšanu;
    • infrastruktūras un papildu pakalpojumu nodrošināšanu projektam.

    Mēs apņemamies:

    • atbildēt uz pieprasījumiem 2 stundu laikā un izstrādāt atbilstošus risinājumus un/vai rīcības plānu 24 stundu laikā;
    • nodrošināt pilnīgu un precīzu informāciju projekta darbiniekiem;
    • nodrošināt pareizu dokumentāciju;
    • veikt regulārus ierakstus katrā mijiedarbības pakāpē;
    • pilnībā ievērot tiesību aktu prasības, kā arī informēt klientu par projektā esošajiem juridiskajiem riskiem.

    Stafferty priekšrocības:

    • individuāla pieeja projektam;
    • gatavība īstenot jebkāda mēroga un ambīciju uzdevumu;
    • moderni tehnoloģiskie risinājumi;
    • nepārtraukta attīstība un augsta pielāgošanās spēja;
    • vēlme sasniegt labākos rezultātus un savstarpējus panākumus;
    • plašs ģeogrāfiskais pārklājums.
    Mūsu pakalpojumi
    Pagaidu darbinieku atlase
    Personāla atlases procesa ārpakalpojumi ir pilnīga vai daļēja (konkrētās jomās, pozīciju kategorijās, atlases procesa pakāpēs) personāla atlases pakalpojumu nodošana pakalpojumu sniedzējam.
    Sazināties ar mums
    Ir jautājums?
    Stafferty Corporate Websites
    Загрузка...
    Хочу в Stafferty!
    Загрузка...
    Заявка на услугу
    Загрузка...
    Logo Stafferty
    Загрузка...
    Logo Stafferty
    Загрузка...
    Logo Stafferty
    Загрузка...