Privatumo politika

  Privatumo politika

  Versijos data: 2022-08-02

  Privātpersonu personas datu aizsardzība uzņēmumam “STFF Stafferty” SIA (šeit un turpmāk tekstā – „Stafferty“, “mēs”) ir ļoti svarīga. Dokumentā ar nosaukumu “Privātuma politika” (šeit un turpmāk tekstā – “Politika”) detalizēti aprakstīts, kāda veida informāciju mēs apkopojam, lai nodrošinātu savu pakalpojumu sniegšanu darba meklētājiem. Politikā detalizēti aprakstīts arī tas, kā Stafferty un konkrētos gadījumos Stafferty kopā ar Stafferty grupas uzņēmumiem apstrādā personas datus gan personām, kuras atstāj atsauksmes par Stafferty, gan personām, kuras atstāj atsauksmes par kandidātiem, gan arī personām, kuras iesniedz darba pieteikumus, izmantojot tīmekļa vietni. Visas iepriekš minētās personas šeit un turpmāk skatītas kā “Datu subjekti”.

  Stafferty apstrādā Datu subjektu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

  Mēs kā privāto datu pārzinis esam ieviesuši vairākus tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību. Ja nevēlaties sniegt savus personas datus interneta vidē, varat izvēlēties alternatīvas metodes (piemēram, privātu piegādi uz Stafferty biroju).

  • Stafferty Grupas uzņēmumi

   Stafferty grupas uzņēmumi ir:

   “STFF Stafferty” UAB, reģistrēta Lietuvas Republikas juridisko personu reģistrā, reģistrācijas kods 125956523, juridiskā adrese A. Goštauto g. 40B, Vilnius, Lietuva, privacy@stafferty.lt.

   “STFF Stafferty” SIA, reģistrēta Latvijas Republikas juridisko personu reģistrā, reģistrācijas kods 50103810561, juridiskā adrese Strēlnieku iela 9 – 7 Rīga LV-1010, Latvija, privacy@stafferty.lv.

   “STFF Stafferty” OÜ, reģistrēta Igaunijas Republikas juridisko personu reģistrā, reģistrācijas kods 10837414, juridiskā adrese Sõpruse blv. 145, Tallinn 14317, Eesti, privacy@stafferty.ee


  • Kas mēs esam un kā ar mums sazināties

   Jautājumiem, kas saistīti ar datu apstrādi un aizsardzību:

   "Stafferty" SIA

   Juridiskā adrese: Strēlnieku iela 9 – 7 Rīga LV-1010, Latvija, biroja adrese: Tērbatas iela 74a, LV -1001, Rīga, Latvija

   E-pasts: privacy@stafferty.lv

   Datu subjektu kontaktpunkts, kad datus apstrādā kopīgie datu pārziņi, ir "Stafferty" SIA.

  • Personas datu apstrādes principi

   Apstrādājot personas datus, Stafferty ievēro šādus principus:

   • personas datu apstrādes veikšana tiek bāzēta uz tiesiskumu un godīgumu;
   • datu apstrāde notiek pārredzamā veidā;
   • specifiski likumīgi nolūki tiek noteikti pirms personas datu apstrādes (tostarp to apkopošanas);
   • tiek apkopoti tikai tie personas dati, kas ir nepieciešami un pietiekami noteiktajam apstrādes mērķim;
   • personas dati, ko apstrādā Stafferty, ir korekti un, ja nepieciešams, tiek atjaunoti;
   • personas datu uzglabāšanas ierobežošana;
   • personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, kas personas datiem nodrošina piemērotu aizsardzību.
  • Personas datu apstrādes noteikumi un metodes uzņēmumā Stafferty

   Personas datu apstrāde uzņēmumā Stafferty tiek veikta tikai saskaņā ar piemērotu tiesisko bāzi.

   Stafferty neapstrādā Datu subjektu biometriskos personas datus un speciālas personas datu kategorijas. Ar veselību saistītos personas datus Stafferty apstrādā tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai atbilstu Latvijas Republikas darba tiesībām.

   Stafferty neizmanto Datu subjektu personas datus, lai pieņemtu lēmumus, balstoties tikai uz šādu datu automatizēto apstrādi, tādējādi radot juridiskas sekas personas datu subjektam vai kā citādi ietekmējot viņu tiesības un likumīgās intereses.

   Personas datu nodošana trešajām valstīm tiek veikta, balstoties uz līguma standartklauzulām, kas noslēgtas Stafferty grupas uzņēmumu starpā par datu nodošanu starp ES valstīm un citām valstīm, kas neietilpst ES.

   Stafferty nepublicē personas datus publiski pieejamos avotos, ja nav saņemta specifiska Datu subjekta rakstiska piekrišana vai nav iegūta kāda cita likumīga bāze.

   Stafferty var iesaistīt trešās puses personas datu apstrādes procesā, balstoties uz piemērotiem līgumiem, kas noslēgti ar šādām personām.

   Stafferty apstrādā personas datus ar šādām metodēm:

   • ar automatizācijas rīku izmantošanu, inter alia, izmantojot informācijas tehnoloģijas un tehniskas iekārtas, tostarp datoraprīkojumu, IT un tehniskos kompleksus un tīmekļus, iekārtas un sistēmas, lai pārraidītu, saņemtu un apstrādātu personas datus, speciālas programmatūras (operētājsistēmas, pārvaldīšanas sistēmas datubāzēm utt.), informācijas drošības rīkus, kas tiek izmantoti IT sistēmās;
   • bez automatizācijas rīku izmantošanas

   Darbību kopums, ko Stafferty pielieto personas datu apstrādes procesā, ietver personas datu apkopošanu, ierakstīšanu, sistematizāciju, akumulāciju, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunošanu, maiņu), iegūšanu, izmantošanu, nodošanu (nodrošināšanu, piekļuvi), bloķēšanu, dzēšanu, incinerāciju utt.

  • Stafferty apstrādāto personas datu apstrādes iemesli, mērķi un termiņi
   Processing purpose Processed data Legal basis Deadlines for storage Data Recipients Transfers to third countries
   Darba atlase klientiem un kandidātu datubāzes administrēšana
    Pretendenti (kandidāti):
   • uzvārds, vārds un tēvvārds;
   • dzimums;
   • fotogrāfija;
   • kontakttālrunis;
   • e-pasta adrese;
   • dzimšanas datums;
   • pilsonība;
   • pilsēta un dzīvesvieta;
   • gatavība pārcelties un ceļot;
   • darba pieredze;
   • informācija par iegūto izglītību;
   • informācija par iepriekšējo darba vietu;
   • datorprasmju līmenis;
   • svešvalodu prasmju līmenis;
   • vēlamā alga;

   Iepriekš minētie personas dati ir obligāti. Nenorādot iepriekš precizētos datus, mums būs liegta iespēja izvērtēt jūsu piemērotību.
   • personīgās tīmekļa vietnes adrese sociālajos tīklos;
   • cita informācija, ko ieskatam iekļaut jūsu dzīvesgājumā;
   Piekrišana un gatavošanās līguma slēgšanai 5 gadi no piekrišanas saņemšanas brīža Stafferty grupas uzņēmumu kopīgie pārziņi; Stafferty grupas uzņēmumu klienti Jā.

   Dati tiek nodoti saskaņā ar Līguma standartklauzulām, kas noslēgtas starp Stafferty grupas uzņēmumiem

   Pēc atsevišķas kandidāta piekrišanas dati var tikt nodoti klientam, kas uzturas trešajā valstī
    
   • novērtējuma raksturojums, ko izveidojis Stafferty darbinieks
   Likumīgās intereses kandidāta novērtēšanai      
      Iepriekšējo darba devēju pārstāvji
   • e-pasts;
   • tālruņa numurs;
   • atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem
   Likumīgās intereses kandidāta novērtēšanai      
   Darba tirgus analīze
    Pretendenti (kandidāti):
   • uzvārds, vārds un tēvvārds;
   • dzimums;
   • fotogrāfija;
   • kontakttālrunis;
   • e-pasta adrese;
   • dzimšanas datums;
   • pilsonība;
   • pilsēta un dzīvesvieta;
   • gatavība pārcelties un ceļot;
   • darba pieredze;
   • informācija par iegūto izglītību;
   • informācija par iepriekšējo darba vietu;
   • datorprasmju līmenis;
   • svešvalodu prasmju līmenis;
   • vēlamā alga;
   • novērtējuma raksturojums, ko izveidojis Stafferty darbinieks;
   • personīgās tīmekļa vietnes adrese sociālajos tīklos;
   • cita informācija, ko ieskatam iekļaut jūsu dzīvesgājumā
   • atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem
   Likumīgās Stafferty grupas intereses, lai iegūtu informāciju pat tirgus tendencēm 5 gadi  Kopīgie Stafferty grupas uzņēmumu pārziņi Jā.

   Dati tiek nodoti saskaņā ar Līguma standartklauzulām, kas noslēgtas starp Stafferty grupas uzņēmumiem
   Atsauksmes no tīmekļa vietnes lietotājiem (tostarp pārskata un identifikācijas publicēšanu)
    Tīmekļa vietnes apmeklētāji (tostarp darba meklētāji, darbinieki un klientu pārstāvji)
   • uzvārds un vārds;
   • darba vieta (uzņēmuma nosaukums);
   • kontakttālrunis;
   • e-pasta adrese;
   • fotogrāfija;
   • citi privātie dati, ko iekļausit savā pārskatā
   Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišana datu apstrādei;

   Likumīgās intereses (pārbaudīt, vai atsauksme ir patiesa)
   5 gadi Kopīgie Stafferty grupas uzņēmumu pārziņi
   Jā.

   Dati tiek nodoti saskaņā ar Līguma standartklauzulām, kas noslēgtas starp Stafferty grupas uzņēmumiem
   Tiešsaistes pieprasījumu pārvaldīšana
    Persona, kas iesniedz pieprasījumu:
   • vārds
   • uzvārds
   • e-pasta adrese
   • tālruņa numurs
   • pieprasījums
   • atbilde uz pieprasījumu

   Šī informācija ir obligāta – ja jūs to nesniegsiet, mēs nevarēsim atbildēt uz jūsu pieprasījumu
   Tīmekļa vietnes lietotāja piekrišana datu apstrādei; 3 gadi Kopīgie Stafferty grupas uzņēmumu pārziņi Jā.

   Dati tiek nodoti saskaņā ar Līguma standartklauzulām, kas noslēgtas starp Stafferty grupas uzņēmumiem
    Tiešais mārketings (biļeteni) Tīmekļa vietnes apmeklētāji, kas abonē biļetenu:
   • vārds
   • e-pasts.
    Piekrišana 3 gadi Kopīgie Stafferty grupas uzņēmumu pārziņi Jā.

   Līguma standartklauzulām, kas noslēgtas starp Stafferty grupas uzņēmumiem
   Kandidātu meklēšana internetā un sociālo mediju tīmekļa vietnes (sazināties ar potenciālo kandidātu) Potenciālais kandidāts:
   • vārds;
   • uzvārds;
   • pienākumi.
   Mūsu (un mūsu klienta) likumīgās intereses atrast piemērotu kandidātu klientam Sarakste jāsaglabā līdz brīdim, kamēr kandidāts ir sniedzis savu piekrišanu un, ja viņš nav atbildējis, tad līdz atlases beigām NEATTIECAS NEATTIECAS
  • Personas datu avots

   Pretendentu (kandidātu) personas datus Stafferty var iegūt tiešā ceļā no jums personīgi (piemēram, izmantojot e-pastu, tiešsaistes formu), no jūsu pārstāvjiem, kuri darbojas jūsu interesēs, vai arī no darba vietnēm (saskaņā ar vietņu lietošanas noteikumiem), kurās esat izvietojis savu dzīvesgājuma apskatu. Potenciālo kandidātu personas dati var tikt iegūti no publiski pieejamās informācijas, kas publicēta internetā.

   Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus Stafferty var iegūt tiešā ceļā no jums personīgi, no jūsu pārstāvjiem, kuri darbojas jūsu interesēs, vai arī no ierīcēm, ko jūs izmantojat, lai piekļūtu tīmekļa vietnei.

  • Personas datu saņēmēji, kuriem Stafferty var pārsūtīt datus
   • Stafferty klienti jeb potenciālie darba devēji,
   • Stafferty grupas uzņēmumi, kā norādīts iepriekš.
  • Personas datu aizsardzība

   Stafferty īsteno konkrētu darbību kopumu, kura mērķis ir nodrošināt personas datu drošību Stafferty veikto pārvaldīšanas un saimnieciskās darbības procesu laikā..

   Lai aizsargātu personas datus, Stafferty inter alia veic šādas darbības

   • norīko darbam personu, kas atbild par personas datu apstrādes organizēšanu, un personu, kas atbild par personas datu drošības nodrošināšanu informācijas sistēmās;
   • izstrādā un apstiprina vietējos aktus, lai apstrādātu un aizsargātu personas datus;
   • izmanto informācijas drošības rīkus;
   • atklāj neautorizētas piekļuves personas datiem un veic attiecīgās darbības, lai novērstu šādus gadījumus nākotnē;
   • atgūst personas datus, kas tikuši pārveidoti vai iznīcināti neautorizētas piekļuves rezultātā
   • utt.
  • Stafferty kā datu apstrādātāja tiesības un pienākumi

   Stafferty ir atļauts:

   • sniegt personas datus valdības un citām kompetentām iestādēm, ja to nosaka Latvijas Republikas likumi (nodokļu, tiesību aizsardzības iestādes utt.);
   • atteikties no personas datu sniegšanas gadījumos, kad tā nosaka Latvijas Republikas likumi.
  • Datu subjekta tiesības

   Šī sadaļa satur informāciju par jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi un gadījumiem, kad varat izmantot šīs tiesības. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par savām tiesībām vai to, kā tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot mums uz šajā Politikā norādīto e-pastu. Arī vispārīgo datu apstrādes gadījumā jūs varat sazināties ar jebkuru no Stafferty grupas uzņēmumiem, lai izmantotu savas tiesības saistībā ar datu aizsardzību, kā tas noteikts GDPR 15.–22. punktā.

   Pēc pieprasījuma mēs, pārlieku nekavējoties un jebkurā gadījumā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, sniegsim informāciju par veiktajām darbībām, pievēršot uzmanību jūsu tiesību īstenošanai. Izskatot pieprasījuma sarežģītību un saņemto pieprasījumu skaitu, iepriekšminētais termiņš var tikt pagarināts par 2 (diviem) mēnešiem. Šādā gadījumā mēs 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža ziņosim jums par atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu un iemesliem. Mēs atteiksimies īstenot jūsu tiesības tikai gadījumos, kad to nosaka tiesību akti.

   Tiesības piekrišanas anulēšanai

   Ja esat sniedzis mums skaidri formulētu piekrišanu savu personas datu apstrādei, jūs jebkurā laikā varat to anulēt. 

   Tiesības piekļūt saviem personas datiem

   Mēs vēlamies, lai pilnībā saprotat, kā izmantojam jūsu personas datus, un lai jums tādēļ nav jāpiedzīvo nekādas neērtības. Jūs jebkurā laikā varat ar mums sazināties un pajautāt, vai apstrādājam kādus jūsu personas datus. Ja mēs uzglabājam vai kaut kādā veidā izmantojam jūsu personas datus, jums ir tiesības tiem piekļūt. Ja jūs to vēlaties, lūdzu, iesniedziet Stafferty rakstisku pieprasījumu uz šajā Politikā norādīto adresi un apstipriniet savu identitāti. Lūdzu, ievērojiet godīguma un saprātīguma principus, kad iesniedzat šādu pieprasījumu.

   Tiesības pieprasīt vairāk informācijas

   Mēs ceram, ka jūs saprotat, ka ir ļoti sarežģīti apspriest visas iespējamās personas datu uzglabāšanas un izmantošanas metodes. Mēs cenšamies sniegt jums maksimāli precīzi formulētu un visaptverošu informāciju un apņemamies atjaunot šo Politiku, ja tiek veiktas kādas izmaiņas personas datu izmantošanas procesā. Tomēr, ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, mēs būsim priecīgi atbildēt uz tiem vai arī sniegsim jums visu nepieciešamo papildu informāciju, ko varam izpaust. Ja jums ir kādi specifiski jautājumi vai arī neizprotat sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums.

   Papildu tiesības

   Zemāk atradīsiet informāciju par jūsu papildu tiesībām, ko varat izmantot saskaņā ar sekojošo procedūru.

   Jums ir tiesības pieprasīt mums, lai izlabojam jebkādas neprecizitātes datos, ko uzglabājam. Šādā gadījumā mēs varam lūgt jums apstiprināt izlaboto informāciju.

   Jums ir tiesības lūgt mums izdzēst jūsu personas datus. Šīs tiesības tiks īstenotas gadījumos, ko pamato Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 17. punkts.

   Jums ir tiesības mums lūgt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret to apstrādi:

   • laika periodā, kas mums nepieciešams, lai pārbaudītu jūsu personas datu precizitāti, kad iesniedzat pretenzijas saskaņā ar datu precizitāti;
   • gadījumos, kad notikusi nelikumīga jūsu personas datu ievākšana, uzglabāšana vai izmantošana un jūs izlemjat nepieprasīt datu dzēšanu;
   • tad, kad mums vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums tie nepieciešami tiesisku prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai;
   • laika periodā, kas nepieciešams, lai noskaidrotu, vai mums ir primārais juridiskais pamats turpināt jūsu personas datu apstrādi, ja jūs īstenojat savas tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.

   Jums ir tiesības uz mūsu iegūto datu pārnešanu saskaņā ar jūsu piekrišanu vai līguma izbeigšanas iemesla gadījumā. Ja jūs īstenojat šīs tiesības, mēs nodosim jūsu sniegto datu kopiju.

   Jums ir tiesības iegūt izklāstu ar noteikumiem no Kopīgo pārziņu līguma, kas noslēgts starp Stafferty grupas uzņēmumiem.

   Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu izmantošanu:

   • gadījumos, kad mēs izmantojam šādus datus, lai īstenotu mūsu likumīgās intereses, bet mums nav primārā juridiskā pamata, lai turpinātu jūsu personas datu izmantošanu; vai
   • jebkurā laikā, kad mēs izmantojam jūsu personas datus, lai nosūtītu jums biļetenus vai īstenotu tiešā mārketinga mērķus. Šādā gadījumā dati šiem nolūkiem vairs netiks izmantoti. Tomēr tie var tikt izmantoti citiem likumīgiem nolūkiem.

   Sūdzības

   Ja esat pārliecināts, ka jūsu Datu subjekta tiesības bija un/vai var tikt pārkāptas, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, rakstot uz šajā Politikā norādīto e-pasta adresi. Mēs garantējam, ka, tiklīdz būsim saņēmuši jūsu sūdzību, mēs saprātīgā laika periodā sazināsimies ar jums un informēsim par sūdzības apstrādes procesu, vēlāk arī par tās rezultātu.

   Ja apstrādes rezultāti jums nešķitīs apmierinoši, jūs varēsiet iesniegt pretenzijas uzraudzības iestādē – Valsts Datu aizsardzības inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).

  • Izmaiņas šajā Politikā

   Šajā Politikā laiku pa laikam var tikt veikti grozījumi, lai attēlotu iespējamās izmaiņas mūsu personas datu apstrādes procesos. Mēs informēsim jūs par jebkādām izmaiņām šajā Politikā. 

   Pēdējo izmaiņu datums un pašreizējā versija tiks izvietota šīs Politikas sākumā.


  • Pielikums Nr. 1. Forma Pieprasījums datu subjekta tiesību īstenošanai

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Datu subjekta vārds un uzvārds)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Adrese un/vai cita kontaktinformācija (tālruņa numurs vai e-pasta adrese (norādīta pēc iesniedzēja ieskatiem)))

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Pārstāvības pārstāvis un bāze, ja pieprasījumu iesniedz Datu subjekta pārstāvis)


   "Stafferty" SIA

   PIEPRASĪJUMS

   DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANAI

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Datums)

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   (Vieta)

   1. Ar šo es pieprasu īstenot šādas Datu subjekta tiesības:

   (Atzīmēt atbilstošo lodziņu):

   • Tiesības saņemt informāciju par datu apstrādi
   • Piekļuves tiesības
   • Tiesības labot datus
   • Tiesības dzēst datus (“tiesības tikt aizmirstam”)
   • Tiesības ierobežot datu apstrādi
   • Tiesības datu pārnešanai
   • Tiesības iebilst
   • Tiesības atsaukt piekrišanu
   • Tiesības pieprasīt, lai nekļūtu par subjektu lēmumam, kas balstīts tikai uz automatizēto apstrādi, tostarp profilēšanu

   2. Lūdzu, norādiet savu specifisko pieprasījumu un sniedziet maksimāli daudz informācijas, lai iespējotu atbilstošu jūsu tiesību īstenošanu (piemēram, ja vēlaties iegūt personas datu kopiju, lūdzu, norādiet, kādus specifiskus datus vēlaties iegūt (piemēram, e-pasta kopiju par 2018. gada x dienu vai x mēnesi); ja vēlaties izlabot savus datus, lūdzu, norādiet, kuri specifiskie dati nav precīzi; ja iebilstat pret savu personas datu apstrādi, lūdzu, sniedziet pamatojošus argumentus un norādiet, pret kuru specifisku datu apstrādi jūs iebilstat; ja vēlaties īstenot tiesības uz datu pārnešanu, lūdzu, norādiet, saskaņā ar kuriem datiem jūs vēlaties īstenot šīs tiesības un vai vēlaties pārnest tos uz savu ierīci vai nodot kādam citam pārvaldītājam, un, ja izvēlaties pēdējo minēto opciju, lūdzu, norādiet, kurš ir šis pārvaldītājs):

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   PIELIKUMI:

   1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

            (Datums)               (Paraksts) 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                 (Vārds, uzvārds)


  Sazināties ar mums
  Ir jautājums?
  Stafferty Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в Stafferty!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...
  Logo Stafferty
  Загрузка...